THEORETICAL BASES OF STRATEGIC ANALYSIS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND THE IMPORTANCE OF PEST-ANALYSIS IN IT
PDF

Keywords

strategy, strategic management, strategic analysis, analysis of the external and internal environment, PEST analysis of strategically important trends

Abstract

This article discusses the essence and scientific and theoretical foundations of the strategic analysis of educational institutions. The formulation of the concepts of management of an educational institution and strategic management is given. The necessity of strategic analysis in the management and development of strategic development plans is revealed. The stages of developing strategies and methods of strategic analysis are considered. The method of PEST-analysis and features of its application are explained.

PDF

References

Dudin M. N. Strategic management / M. N. Dudin, N. V. Lyasnikov - 2nd ed. - M.: KNORUS, 2016.— P. 95

Bajdyushev, A. Zachem nuzhno strategicheskoe planirovanie, 2011. [Electronic resource] / Rezhim dostupa: http://delovoymir.biz/

Basharina, L. A. Organizacionnыe tekhnologii upravleniya shkoloj: metodicheskoe posobie dlya rukovoditelej obrazovatel'nyh uchrezhdenij / L. A. Basharina, I. V. Grishina. - SPb .: KARO, 2002. - 144 p.

https://soldimarketing.ru/analitika/pest-analiz/